dây cáp điện ls vina
lsvinaelectric@gmail.com
THE WORLD BEST CABLE SOLUTION LEADER

bảng giá dây điện ls vina

Bảng giá dây điện LS Vina
Bảng giá dây điện một lõi ls vina STT Mã Tên sản phẩm Nhãn hiệu ĐVT Đơn giá 1 CV 1x0.5 Dây điện LS Vina 1x0.5 ls vina m 13.000 2 CV 1x0.75 Dây điện LS Vina 1x0.75 ls vina m 13.200 3 CV 1x1.0 Dây điện LS Vina 1x1.0 ls vina m 13.900 4 CV 1x1.25 Dây điện LS Vina 1x1.25 ls vina m 14.100 5 CV 1x1.5 Dây đ ...