dây cáp điện ls vina
sales@lsvinaelectric.vn
THE WORLD BEST CABLE SOLUTION LEADER

Bảng giá dây cáp điện LS Vina

Bảng giá dây cáp điện ls vina mới nhất. Chiết khấu từ 45-55 % cho công trình. Cập nhật bảng giá phân phối ls vina cho đại lý, công trình

Mục Lục
 1. DOWNLOAD BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LS VINA MƠI NHẤT
 2. Liên hệ đại lý phân phối cáp điện LS Vina tại Việt Nam - 0962 125 389
 3. BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LS VINA
 4. Giá dây điện LS Vina 1 lõi bọc PVC
 5. Dây điện LS Vina 2 lõi bọc PVC/PVC
 6. Dây điện LS Vina 3 lõi bọc PVC/PVC
 7. Dây điện LS Vina 4 lõi bọc PVC/PVC
 8. Cáp tiếp địa LS Vina bọc PVC
 9. Cáp đồng CXV đơn bọc XLPE/PVC
 10. Cáp đồng 2 lõi bọc XLPE/PVC
 11. Cáp đồng 3 lõi bọc XLPE/PVC
 12. Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC
 13. Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC lõi trung tính nhỏ
 14. CÁP TRUNG THẾ LS VINA
 15. Giá cáp ngầm trung thế ls vina 24 kV 
 16. Giá cáp ngầm trung thế ls vina 35(40.5kV) kV 
 17. Giá cáp treo trung thế ls vina 24 kV 
 18. Giá cáp treo trung thế ls vina 35(40.5kV) kV 
 19. CÁP ĐIỀU KHIỂN LS Vina
 20. Cáp điều khiển không lưới
 21. Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu
 22. Cáp ngầm băng thép DSTA 3 lõi bọc XLPE/PVC
 23. Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC
 24. Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC trung tính giảm
 25. CÁP CHỐNG CHÁY HÀN QUỐC LS Vina
 26. Cáp chống cháy Mica 1 lõi bọc XLPE/Fr-PVC
 27. Cáp chống cháy Mica 2 lõi bọc XLPE/Fr-PVC
 28. Cáp chống cháy Mica 3 lõi bọc XLPE/Fr-PVC
 29. Cáp chống cháy Mica 4 lõi bọc XLPE/Fr-PVC
 30. Cáp chống cháy Mica 4 lõi bọc XLPE/Fr-PVC trung tính giảm
 31. CATALOGUE DÂY CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC LS Vina 
Bảng giá dây cáp điện LS Vina
LS VINA ELECTRICAL WIRES AND CABLES JSC
Bảng giá dây điện LS Vina Bảng giá cáp điện LS Vina Bảng giá cáp trung thế LS Vina

DOWNLOAD BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LS VINA MƠI NHẤT

Bảng giá phân phối LS Vina mới nhất ban hành cho các đại lý.
Cập nhật thông bảng giá và chiết khấu phân phối mới nhất các mặt hàng dây cáp điện LS Vina
Bảng giá cáp ls vina mới nhất đầu đủ các mặt hàng: các điện hạ thế, cáp trung thế, cáp điều khiển, cáp ngầm
Chiết khấu 45 - 55% trên bảng giá dây cáp điện LS Vina.

Liên hệ đại lý phân phối cáp điện LS Vina tại Việt Nam - 0962 125 389

G7 Vina là đại lý phân phối cáp điện LS Vina tại thị trường Việt Nam.
Mua cáp điện hàn quốc LS Vina tại nhà phân phối khách hàng được các lợi ích:
Hàng chính hãng 100%, đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xử, chất lượng sản phẩm và bảo hành sản phẩm
Giá rẻ, chiết khấu cao, công nợ, bảo lãnh, thưởng doanh số
Hàng tồn kho sẵn nhiều, đầy đủ các mặt hàng từ cáp hạ thế, cáp trung thế một lõi, nhiều lõi
Liên hệ Email: g7vina01@gmail.com hoặc Zalo/call số: 0962 125 389 
Để được tư vấn chính sách và báo giá trên quan điểm: Ở ĐÂU GIÁ RẺ, CHÚNG TÔI BAO GIÁ GIÁ RẺ HƠN.

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LS VINA

Giá dây điện LS Vina 1 lõi bọc PVC

Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x1.5: 11.300
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x2.5: 19.800
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x4: 36.100
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x6: 48.900

Dây điện LS Vina 2 lõi bọc PVC/PVC

Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x1.5: 30.500
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x2.5: 46.500
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x4: 54.300
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x6: 68.900

Dây điện LS Vina 3 lõi bọc PVC/PVC

Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x1.5: 68.900
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x2.5: 84.600
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x4: 96.800
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x6: 115.100

Dây điện LS Vina 4 lõi bọc PVC/PVC

Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x1.5: 66.800
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x2.5: 87.900
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x4: 125.600
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x6: 152.300

Cáp tiếp địa LS Vina bọc PVC

Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x10: 49197
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x16: 75573
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x25: 116897
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x35: 162849
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x50: 223931
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x70: 317460
Cáp tiếp địa 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x95: 443029

Cáp đồng CXV đơn bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x10: 50074
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x16: 77621
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x25: 119116
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x35: 165394
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x50: 226506
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x70: 320694
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x95: 445843
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x120: 558712
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x150: 695500
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x185: 864991
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x240: 1138450
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x300: 1422867

Cáp đồng 2 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x1.5: 21687
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x2.5: 32336
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x4: 47451
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x6: 68429
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x10: 105979
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x16: 162346
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x25: 249492

Cáp đồng 3 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x1.5: 32766
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x2.5: 47712
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x4: 70018
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x6: 99765
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x10: 156412
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x16: 238682
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x25: 368407
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x35: 508828
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x50: 695764
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x70: 985629

Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x1.5: 41283
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x2.5: 61847
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x4: 90687
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x6: 130595
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x10: 205373
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x16: 314605
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x25: 487437
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x35: 674220
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x50: 925702
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x70: 1311968
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x95: 1804446
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x120: 2259963
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x150: 2813885
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x185: 3498500
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x240: 4598715

Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC lõi trung tính nhỏ

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x2.5+1x1.5: 56514
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x4+1x2.5: 84067
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x6+1x4: 120686
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x10+1x6: 186506
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x16+1x10: 289513
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x25+1x16: 444429
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x35+1x16: 584381
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x35+1x25: 627797
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x50+1x25: 814646
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x50+1x35: 861890
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x70+1x35: 1150130
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x70+1x50: 1211844
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x95+1x50: 1578535
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x95+1x70: 1674574
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x120+1x70: 2016620
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x120+1x95: 2142195
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x150+1x70: 2429670
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x150+1x95: 2555472
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x150+1x120: 2671090
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x185+1x95: 3069122
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x185+1x120: 3184390
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x185+1x150: 3322771
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x240+1x120: 4008457
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x240+1x150: 4146038
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x240+1x185: 4317199

CÁP TRUNG THẾ LS VINA

Cáp ngầm trung thế LS Vina
Cáp ngầm trung thế LS Vina điện áp 24kV; 35(40.5)kV bọc XLPE/PVC, chống thấm W, băng đồng CTS 0.09 và 0.127, có lớp bán dẫn
Kết cấu cáp Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W

Giá cáp ngầm trung thế ls vina 24 kV 

cáp ngầm trung thế LS Vina 24kV  3x50 :1.447.722
cáp ngầm trung thế LS Vina 24kV  3x70 :1.812.062
cáp ngầm trung thế LS Vina 24kV  3x95 :2.322.029
cáp ngầm trung thế LS Vina 24kV  3x120 :2.731.022
cáp ngầm trung thế LS Vina 24kV  3x150 :3.468.263
cáp ngầm trung thế LS Vina 24kV  3x185 :4.101.880
cáp ngầm trung thế LS Vina 24kV  3x240 :5.075.918

Giá cáp ngầm trung thế ls vina 35(40.5kV) kV 

cáp ngầm trung thế LS Vina 40.5kV  3x50 :1.588.651
cáp ngầm trung thế LS Vina 40.5kV  3x70 :2.002.575
cáp ngầm trung thế LS Vina 40.5kV  3x95 :2.451.336
cáp ngầm trung thế LS Vina 40.5kV  3x120 :2.870.534
cáp ngầm trung thế LS Vina 40.5kV  3x150 :3.658.601
cáp ngầm trung thế LS Vina 40.5kV  3x185 :4.296.589
cáp ngầm trung thế LS Vina 40.5kV  3x240 :5.265.173
Cáp treo trung thế LS Vina
Cáp treo trung thế LS Vina điện áp 24kV;(40.5)kV bọc XLPE/PVC, chống thấm W, băng đồng CTS 0.09 và 0.127, có lớp bán dẫn, không giáp 
Kết cấu cáp Cu/XLPE/CTS/PVC-W

Giá cáp treo trung thế ls vina 24 kV 

cáp treo trung thế LS Vina 24kV  1x50 :405.336
cáp treo trung thế LS Vina 24kV  1x70 :512.673
cáp treo trung thế LS Vina 24kV  1x95 :648.952
cáp treo trung thế LS Vina 24kV  1x120 :772.951
cáp treo trung thế LS Vina 24kV  1x150 :965.178
cáp treo trung thế LS Vina 24kV  1x185 :115.9273
cáp treo trung thế LS Vina 24kV  1x240 :1.450.330

Giá cáp treo trung thế ls vina 35(40.5kV) kV 

cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x50 :454.206
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x70 :567.664
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x95 :703.948
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x120 :833.080
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x150 :1.024.957
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x185 :1.221.573
cáp treo trung thế LS Vina 40.5kV  1x240 :1.519.682

CÁP ĐIỀU KHIỂN LS Vina

Cáp điều khiển LS Vina gồm có 3 loại thông dụng:
+ Cáp điều khiển không lưới chống nhiễu: Ký hiệu CVV: Cu/PVC/PVC
+ Cáp điều khiển có băng đồng chống nhiễu: Ký hiệu CVV-S: Cu/PVC/S/PVC
+ Cáp điều khiển có lưới đồng chống nhiễu: Ký hiệu CVV-SB: Cu/PVC/SB/PVC
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1; IEC 60227; BS 6346
Dưới đây là bảng giá điều khiển Sh Vina đã bao gồm 10% VAT và chưa bao gồm chiết khấu 25-30% cho đại lý, dự án

Cáp điều khiển không lưới

                      Tiết diện lõi                                   0.5         0.75      1.0       1.5
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 2x  11,600   16,800   21,800   30,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 3x  15,800   23,200   31,200   42,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 4x  21,000   30,600   39,800   54,200 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 5x  25,400   36,600   48,800   66,800 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 6x  30,600   42,400   56,800   81,600 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 7x  33,400   48,800   64,800   93,400 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 8x  36,200   54,000   72,400   103,600 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 10x  47,000   69,800   91,600   134,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 12x  54,000   82,600   111,600   155,400 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 16x  70,200   103,000   145,000   208,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 20x  89,200   133,200   181,000   256,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 25x  119,000   171,600   227,000   317,000 
Cáp điều khiển không lưới Cu/PVC/PVC 30x  145,000   206,000   267,000   382,000 

Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu

 Tiết diện lõi                                                                         0.5       0.75       1.0       1.5
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 2x  18,800   23,000   28,600   39,800 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 3x  22,400   29,000   37,200   53,800 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 4x  28,000   36,400   48,600   65,800 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 5x  31,200   44,800   59,800   78,400 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 6x  38,000   51,800   66,800   91,400 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 7x  41,000   58,000   73,200   105,600 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 8x  47,600   66,800   85,200   119,000 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 10x  55,000   81,600   107,000   151,400 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 12x  68,800   95,600   122,400   173,000 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 16x  93,000   120,400   166,000   229,000 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 20x  121,600   152,000   196,000   280,600 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 25x  142,000   195,000   242,000   345,000 
Cáp điều khiển có lưới Cu/PVC/SB/PVC - CVV-SB 30x  162,000   220,000   294,400   411,000 

Cáp ngầm băng thép DSTA 3 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x1.5: 46066
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x2.5: 62775
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x4.0: 85177
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x6.0: 115099
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x10: 172912
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x16: 259808
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x25: 389849
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x35: 532538
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x50: 723518

Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x1.5: 55312
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x2.5: 76881
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x4.0: 106157
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x6.0: 146926
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x10: 223739
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x16: 338375
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x25: 510800
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x35: 701486
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x50: 956412
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x70: 1361960
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x95: 1857997
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x120: 2322765
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x150: 2885190
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x185: 3581916
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 4x240: 4691205

Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC trung tính giảm

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x2.5+1x1.5: 70845
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x4.0+1x2.5: 99920
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x6.0+1x4.0: 136265
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x10+1x6.0: 204009
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x16+1x10: 309068
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x25+1x16: 466472
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x35+1x16: 608372
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x35+1x25: 653834
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x50+1x25: 843698
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x50+1x35: 894146
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x70+1x35: 1200593
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x70+1x50: 1264276
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x95+1x50: 1637584
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  - CVTAV 3x95+1x70: 1737330

CÁP CHỐNG CHÁY HÀN QUỐC LS Vina

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1, IEC 60331
- Quy cách: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC
- Số lõi: nhiều lõi, bện nén cấp 1,2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV.
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 90
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây: 2500C.

Cáp chống cháy Mica 1 lõi bọc XLPE/Fr-PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x1.5: 13504
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x2.5: 19440
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x4.0: 28165
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x6.0: 39451
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x10: 59390
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x16: 90183
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x25: 137205
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x35: 188596
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x50: 256220
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x70: 360072
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x95: 498177
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x120: 622096
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x150: 773311
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x185: 960439
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x240: 1259746
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 1x300: 1572798

Cáp chống cháy Mica 2 lõi bọc XLPE/Fr-PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 2x1.5: 32283
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 2x2.5: 45682
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 2x4.0: 64240
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 2x6.0: 85854
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 2x10: 126788

Cáp chống cháy Mica 3 lõi bọc XLPE/Fr-PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x1.5: 45077
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x2.5: 63162
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x4.0: 89899
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x6.0: 124775
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x10: 185569
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x16: 274704
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x25: 421308
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x35: 575951
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x50: 782079

Cáp chống cháy Mica 4 lõi bọc XLPE/Fr-PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x1.5: 56592
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x2.5: 81024
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x4.0: 116009
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x6.0: 161722
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x10: 242728
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x16: 364796
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x25: 560554
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x35: 772539
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x50: 1048393
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x70: 1477108
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x95: 2019065
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x120: 2521288
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x150: 3132053
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x185: 3891460
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 4x240: 5100689

Cáp chống cháy Mica 4 lõi bọc XLPE/Fr-PVC trung tính giảm

Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x2.5+1x1.5: 74734
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x4.0+1x2.5: 108169
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x6.0+1x4.0: 150130
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x10x1x6.0: 222591
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x16+1x10: 336867
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x25+1x16: 511365
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x35+1x16: 666978
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x35+1x25: 716637
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x50+1x25: 923519
Cáp 0.6/1kV Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC - FR 3x50+1x35: 976317

CATALOGUE DÂY CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC LS Vina 

Download catalogue dây cáp điện LS Vina
Download catalogue cáp chống cháy LS Vina
Download catalogue cáp điều khiển LS Vina

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):